ALKOHOLNI DEZINFICIJENS LABPRO DERMODEZ 500 ml

39,00 kn bez PDV

Tekuće sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi etanola

  • Za opću i profesionalnu uporabu

  • Sadrži glicerin

  • Ne isušuje kožu

  • Aktivna tvar: 70 % etanol

  • Dermatološki testiran

SKU: 654321 Kategorije: , ,

Opis

OPASNOST!

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Izbjegavati udisanje pare. Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Oznake upozorenja: H319 uzrokuje jako nadraživanje oka, H225 lako zapaljiva tekućina i para.

Oznake obavijesti: P102 (čuvati izvan dohvata djece), P210 (čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja, ne pušiti), P233 (čuvati u dobro zatvorenom spremniku), P305+P351+P338U – U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju, nastaviti ispirati. P337+P313 ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet/pomoć liječnika. P303+P361+P353 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću, isprati kožu vodom ili tuširanjem. P370+P378 u slučaju požara za gašenje rabiti: suhi pijesak, suha sredstva ili pjenu otpornu na alkohol. P403+P235 skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

SASTAV:

• Natrijev hipoklorit (0,05 – 0,5%)
• Etanol (70%)
• Glutaraldehid (2%)
• Izopropanol (50%)
• Povidon-jod (10%, 1% joda)
• Benzalkonijev klorid (alkil dimetil benzil amonijev klorid) (0,05%)
• Natrijev klorit (0,23%)

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Proizvođač: Meteor Grupa – Labud d.o.o., Radnička cesta 173/r, 10000 Zagreb, tel: 01/2404 100