DEZINFICIJENS U SPREJU 300ML

30,00 kn bez PDV

V GUARD AEROSOL 300 ml za površine univerzalni dezinficijens

V GUARD proizvodi visoko su učinkoviti dezinficijensi, čija učinkovitost je potvrđena i u svjetski renomiranom, te EU ovlaštenom laboratoriju Hamilton, gdje je dokazano da je V GUARD učinkovit na sve viruse, uključujući i SARS-CoV-2 (Covid-19).

Uputa za uporabu: Za čišćenje i dezinfekciju površine. Raspršiti proizvod po površini, ostaviti da djeluje nekoliko sekundi i obrisati.

 

SKU: 3858891052007 Kategorije: ,

Opis

OPASNOST!
Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Čuvati izvan dohvata djece. Držati dalje od topline, vrućih površina, iskra, otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti ni paliti, čak niti nakon uporabe. Rabiti samo na otvorenom ili dobro prozračenom prostoru.
U slučaju dodira s očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C.
H225: Lako zapaljiva tekućina i para. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Sadrži: 70% alkohola, voda, mirisi (Limonene i Citronellol).

Za dodatne informacije vidi Sigurnosno-tehnički list.

Proizvođač: Alfa Car d.o.o., 3. travnja 58, Donja Dubrava, 40320 Donji Kraljevec, tel: +385 (0)40 688 225