ALKOHOLNI DEZINFICIJENS 500 ml

30,00 kn bez PDV

Clean San HS – alkoholno sredstvo za dezinfekciju ruku – 85% alkohola, 500 ml
Uporaba: Na čiste i suhe dlanove naprskati 1-2 ml, dlanove protrljati dok se ne osuše.
Sredstvo se ne ispire.

 

SKU: 111295 Kategorije: , Oznaka:

Opis

OPASNOST!

Vrsta biocidnog pripravka 1.

klasa UP/I-543-04/18-05/190

URBROJ: 534-07-1-1-3/4-18-2

Uporaba: Načiste i suhe dlanove naprskati 1-2ml, dlanove protrljati dok se ne osuše. Sredstvo se ne ispire.

Sastav: voda, denaturirani etilni alkohol 85%

UPOZORENJA
Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

H225 lako zapaljiva tekućina i para.

Oznake obavijesti: P102 (čuvati izvan dohvata djece), P210 (čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja, ne pušiti), P233 (čuvati u dobro zatvorenom spremniku), P305+P351+P338U – U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju, nastaviti ispirati. P337+P313 ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet/pomoć liječnika. P303+P361+P353 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću, isprati kožu vodom ili tuširanjem. P370+P378 u slučaju požara za gašenje rabiti: suhi pijesak, suha sredstva ili pjenu otpornu na alkohol. P403+P235 skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

Proizvođač: Swisscolor d.o.o., Gospodarska 2, 10298 Donja Bistra, Hrvatska, tel: 01/34 36 388

Za dodatne informacije vidi Sigurnosno-tehnički list.

Možda će vam se također svidjeti…