Akcija!

ALKOHOLNI DEZINFICIJENS CLINIC 500ML (ŠPRICA)

55,00 kn 35,00 kn bez PDV

bulletČisti ruke i površine
bulletKoži daje osjećaj svježine i ne izaziva iritacije
bulletNe masti pa je idealan za čišćenje svih tipova površina u javnim prostorima, uredima i kućanstvima
bulletIdealan je za dezinfekciju odjeće
bulletIdealan je za dezinfekciju opreme
bulletDolazi u boci s raspršivačem, na pumpicu ili na držaču koji omogućuje praktično korištenje u bilo kojem prostoru

Proizvod ima opciju šprice i pumpice.

Koristiti se na svim tipovima površina. Proizvedeno u Hrvatskoj.

Mikrobicidno djelovanje dokazano prema normi HRN EN 1276
Rješenje Ministarstva zdravstva RH:
KLASA: UP/I-543-04/20-05/212
URBROJ: 534-07-1/4-20-2

 

SKU: 67416 Kategorija:

Opis

OPASNOST!

Sastav: etanol, izopropanol, metil etil keton, denatonijev benzoat/bitrex, benzil C12-16-alkildimetil, sorbitol, amonij acetat, glicerin.

Oznake upozorenja: H319 uzrokuje jako nadraživanje oka, H225 lako zapaljiva tekućina i para.

Oznake obavijesti: P102 (čuvati izvan dohvata djece), P210 (čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja, ne pušiti), P233 (čuvati u dobro zatvorenom spremniku), P305+P351+P338U – U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju, nastaviti ispirati. P337+P313 ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet/pomoć liječnika. P303+P361+P353 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću, isprati kožu vodom ili tuširanjem. P370+P378 u slučaju požara za gašenje rabiti: suhi pijesak, suha sredstva ili pjenu otpornu na alkohol. P403+P235 skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Za dodatne informacije vidi Sigurnosno-tehnički list.

Proizvođač: MAGDIS d.o.o., Ulica A. Šenoe 37, Mala Gorica, 10431 Sveta Nedjelja, tel: 01/3328 888