ANTIBAK. SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU 3,92 L

99,99 kn bez PDV

Antibakterijsko sredstvo za dezinfekciju ruku

Proizvod se koristi nerazrijeđen. Na čiste i suhe dlanove nanijeti 3-5 ml proizvoda i prekriti njime čitavu površinu obiju šaka. Nastaviti s kružnim pokretima najmanje 30 sekundi dok se dlanovi potpuno se osuše. Sredstvo se ne ispire.

Vrsta biocidnog proizvoda 1.

Nema na zalihi

SKU: V-23871 Kategorije: ,

Opis

Antibakterijsko sredstvo za dezinfekciju ruku

OPASNOST!

Oznake upozorenja: H225 Lako zapaljiva tekućina i para.

Oznake obavijesti: P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P261 Izbjegavati udisanje para. P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P301+P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa nacionalnim propisima.

Proizvođač: Logistika Violeta d.o.o., Obrež Zelinski 55, 10380 Sveti Ivan Zelina, Hrvatska, 00 385 1 206 5760

Za dodatne informacije vidi Sigurnosno-tehnički list.

Rješenje