LABPRO DEZINFICIJENS PRSKALICA ZA POVRŠINE

63,00 kn325,00 kn bez PDV

Alkoholni sprej za dezinfekciju svih tvrdih površina
Za dezinfekciju površina u prehrambenoj industriji, zdravstvu i
hotelsko-ugostiteljskim objektima.
Alkoholni dezinficijens brzo i učinkovito djeluje na sve prisutne mikroorganizme.

 

Obriši
SKU: 100916 Kategorije: , Oznaka:

Opis

UPOZORENJA
Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

H319 uzrokuje jako nadraživanje oka, H225 lako zapaljiva tekućina i para.

Oznake obavijesti: P102 (čuvati izvan dohvata djece), P210 (čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja, ne pušiti), P233 (čuvati u dobro zatvorenom spremniku), P305+P351+P338U – U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju, nastaviti ispirati. P337+P313 ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet/pomoć liječnika. P303+P361+P353 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću, isprati kožu vodom ili tuširanjem. P370+P378 u slučaju požara za gašenje rabiti: suhi pijesak, suha sredstva ili pjenu otpornu na alkohol. P403+P235 skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

SASTAV:

• Natrijev hipoklorit (0,05 – 0,5%)
• Etanol (70%)
• Glutaraldehid (2%)
• Izopropanol (50%)
• Povidon-jod (10%, 1% joda)
• Benzalkonijev klorid (alkil dimetil benzil amonijev klorid) (0,05%)
• Natrijev klorit (0,23%)

Proizvođač: Meteor Grupa – Labud d.o.o.

Dodatne informacije

PAKIRANJE

,