Akcija!

ALCO PLUS S ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA 5L

230,00 kn 189,00 kn bez PDV

UPOZORENJA
Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

H319 uzrokuje jako nadraživanje oka, H225 lako zapaljiva tekućina i para.

PROIZVOĐAČ: IVERO D.O.O.

Oznake obavijesti: P102 (čuvati izvan dohvata djece), P210 (čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja, ne pušiti), P233 (čuvati u dobro zatvorenom spremniku), P305+P351+P338U – U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju, nastaviti ispirati. P337+P313 ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet/pomoć liječnika. P303+P361+P353 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću, isprati kožu vodom ili tuširanjem. P370+P378 u slučaju požara za gašenje rabiti: suhi pijesak, suha sredstva ili pjenu otpornu na alkohol. P403+P235 skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

Nema na zalihi

Opis

Namjena:

Sredstvo na bazi bigvanida i alkohola, namijenjeno brzoj dezinfekciji površina i predmeta u prehrambenoj industriji, pripremnicama hrane i ostalim djelatnostima. Nije ga potrebno ispirati.

cleanyclean Alco Plus S je sredstvo pripravljeno za izravnu uporabu, namijenjeno dezinfekciji svih vrsta tvrdih površina
uključujući i površine koje dolaze u dodir s namirnicama. Posebna mješavina alkohola i baktericida omogućava brzu i učinkovitu
dezinfekciju opreme i drugih tvrdih površina. Mikrobicidni učinak se postiže nakon 2 minute, a antimikrobni film na površini,
ostaje aktivan do 6 sati od nanošenja.

Možda će vam se također svidjeti…