Kontakt

Sjedište tvrtke

GLOBAL DISTRI d.o.o.
Franza Liszta 10, 10430 Samobor, Croatia

OIB: 05743327409
MBS: 080857515
MB: 04074475
PDV Id: HR05743327409
IBAN: HR3724020061100668741
Naziv banke: Erste&Steiermaerkische bank d.d. Zagreb
Osobe ovlaštene za zastupanje: Zlatan Sakalaš

Tel: +385 1 33 61 633 | +385 1 5604 947
Email: globaldistri@globaldistri.com.hr