Kontakt

Sjedište tvrtke

GLOBAL DISTRI d.o.o.
Franza Liszta 10
10430 Samobor
Croatia

Tel: +385 1 33 61 633 | +385 1 5604 947

Email: globaldistri@globaldistri.com.hr